Real Time Web Analytics
0886804693
flightelltd@gmail.com
media

Кратка история на "СПАРКИ ЕЛТОС" АД - Ловеч

1961

Създаване на завода

1965

Начало на производството на електроинструменти

1966

Покупка на първи лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 500,000 машини

1975

Покупка на втори лиценз от AEG. Постигнат капацитет от 1,000,000 машини върху 16 хектара производствена площ

1996

Приватизация на завода от SPARKY GROUP

1997

Сертификат ISO 9001(контрол на качеството в производствения процес)

1998

Дружеството е регистрирано за търговия с акции на Българска Фондова Борса - София

2003

Техническата лаборатория за изпитване на ръчни електроинструменти е сертифицирана по ISO/IEC 17025:1999

2004

Сертификат ISO 14001 (съблюдаване на изискванията за опазване на околната среда във всеки един етап от производството)

2006

Certified under OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System)

1997-2012

Инвестиции в размер на 35 милиона Евро

2013-2015

Инвестиционна програма за 8 милиона Евро