Доставка при онлайн покупка от "ФЛАЙТ ЕЛ" ЕООД

   Получаване и Заплащане и Доставка.

1.    Доставка.

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Доставки се извършват само на територия на Република България.

При извършването на доставката се подписва документ за приемо – предаване, като купувачът собственоръчно изписва собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

  

 Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

ВАЖНО !!! За стоки поръчани със статус  "С ПОРЪЧКА", доставка се осъществява в рамките на 10 работни дни, считано след потвърждение на поръчката по телефон.

  

ВАЖНО !!! За стоки поръчани до 15 : 00 часа в работни дни със статус  "В НАЛИЧНОСТ" доставката се осъществява в рамките на 48 часа, след като бъде потвърдена по телефон.

   

 Във всички случаи "Флайт Ел" си запазва правото едностранно, след като информира   купувача да удължи посочените срокове с до седем работни дни. Стоките се доставят на получателите стандартно на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:


 2. Получаване 

 

1. за служебен адрес - на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името на лицето, получило пратката.

 

2. за домашен адрес - на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Флайт Ел и/или куриера  (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Флайт Ел и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Флайт Ел задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Флайт Ел не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

  

 2.    Заплащане 


Начин на плащане:

- Посредством наложен платеж

Осъществява се в брой при доставката на поръчаните артикули на куриер.

- Чрез банков превод

На нашата разплащателна сметка, като в описание отбележите номера на вашата поръчка.

IBAN: ……………………… 
BIC: …………………………

 

Доставка в рамките на град Бургас

 (Доставката се осъществява с транспорт на ФЛАЙТ ЕЛ) 

 

·         Възползвайте се от нашата промоция. ФЛАЙТ ЕЛ подарява на всеки направил покупка над 100 лв безплатана доставка до дома за гр. Бургас.

·         Доставката до адреса не включва разтоварване


Промоционални продукти, продукти на Топ цени не спадат към специалните ни предложение.

 

      ДОСТАВКА ДО НАШ ОБЕКТ

Заявете вашата поръчка онлайн и можете да я получите от удобен за Вас адрес от нашите магазини:

 

 

 

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ!!!

Екипът на ФЛАЙТ ЕЛ напомня: Уважаеми клиенти, при получаване на пратката от куриер на куриер, вие разполагате с до 15 минути за преглеждане на стоката за дефекти и неизрядности.
Препоръчваме ви да се възползвате от вашето право преди да подпишете приемо-предавателния протокол.